DOTACJE

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszamy nabór ofert na linie technologiczne do automatycznego montażu kół rowerowych w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2017.

With respect to our application for a subvention of the European Regional Development Fund for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the years 2014-2020 we announce the enrollment for offers of the bicycle wheel building automatic line which takes place till Sept. 30, 2017.